blog.demifantasy.com
Nhà Thờ Trung Mỹ Tây
Nhà Thờ Trung Mỹ Tây là nhà thờ cuối cùng tui chụp trong bộ hình Phàm này, và cũng là nhà thờ có sự xuất hiện làm tui thỏa mãn nhất. Cảm giác thỏa mãn đến từ việc đi một quãng đường khá xa, chạy th…