blog.demifantasy.com
Người Có Bảy Giấc Mơ (tiếp theo)
Trong một cơn mơ, tôi thấy: Phần đông thanh niên Việt Nam muốn làm giàu, nhưng tránh không bị tham nhũng, họ muốn dân chủ nhưng họ không muốn xuống đường và cầm súng để chiến đấu cho cái điều họ mu…