blog.defouw.org
Democratie ondergeschikt aan Marktwerking? - Bloggin'
De door de volksvertegenwoordiging afgewezen budgetpolis is wel op de markt gebracht en veroorzaakt problemen en schrijnende verhalen.