blog.carpino.ir
فضیلت ماه مبارک رمضان - بلاگ کارپینو
رمضان ماهی است بزرگ که ثواب اعمال در آن زیادتر و دروازه های خیر برای طالبان آن گشوده می گردد. رمضان ماه خیر و برکت و انفاق است. اول آن رحمت، وسط آن آمرزش و آخر آن آزادی از آتش جهنم است. احادیث زیادی در بزرگی این ماه وارد شده، در صحیح بخاری و مسلم …