blog.burofaxelectronic.cat
Què és un Burofax electrònic? - Blog Burofax electrònic
El Burofax electrònic té plena validesa legal com la d'un burofax tradicional i es pot utilitzar com a prova en un procés judicial.