blog.brichacek.net
Klon širokopásmové aktivní antény ARA-2000 | brichacek.net
[latexpage]O anténách se obecně hovoří jako o jednom z nejdůležitějších prvků při bezdrátovém vysílání/příjmu elektrického signálu. Jejich fyzické parametry určují vlastnosti, jakými jsou zisk,