blog.bobiko.pl
Zestaw kół szosowych do codziennej jazdy - długoterminowy test DT Swiss • Bobiko
Czy istnieje odporny na polskie drogi i szybi zestaw kół szosowych - idealnego do codziennej jazdy? Podsumowanie półrocznego testu zestawu DT Swiss