blog.basisbegrip.nl
#ontwikkeling van een kind: verwachtingen bijstellen
Gedrag (in de breedste zin van het woord: doen, zeggen, willen enz) komt grotendeels voort uit eerdere ervaringen (ook in de breedste zin van het woord). Een jong kind is als een bijna blanco kleur…