blog.babbel.com
Hur jag flippade mitt klassrum: En spansklärares erfarenhet av att använda Babbel i sin undervisning - The Babbel Blog
Ecco come un’insegnante di spagnolo ha usato Babbel per mettere a punto il suo approccio all'apprendimento misto
Lesson Nine GmbH