blog.azure.moe
Azure Resource Manager
Azure Resource Managerって何ですか? というのをいつも通り適当に書いておきたいと思います…