blog.artemisaritim.com
Sürdürülebilir Yaşam İçin Enerji-Çevre İlişkisinin Önemi
Günümüzde; teknolojide kaydedilen ilerlemeler, hızlı üretim-hızlı tüketim anlayışının ortaya çıkması ve yaygınlaşması, ulaşım ağlarının çokluğu ve çeşitliliği dünya genelindeki nüfusun ihtiyaç ve taleplerinin artmasına ne kadar tesir ediyorsa; bu ihtiyaç ve taleplerin karşılanması için gereksinim duyduğumuz enerji miktarına da bir o kadar etki ediyor demektir.