blog.artemisaritim.com
Dünya Genelinde Su Kaynaklarının Durumu
Yeryüzündeki toplam su hacmi 1,4 milyar km3' tür. Tatlı su kaynakları toplam su hacminin yaklaşık %2.5'tir. Bu miktarın %68,7'si (24 milyon km3'ü) buz ve kar olarak dağlık bölgelerde, Antarktika ve Arktik'te, %30,1'i ise (8 milyon km3) yeraltı suyu olarak bulunmaktadır.