blog.artemisaritim.com
Atıksu Atık Değil Önemli Bir Kaynaktır
Dünyadaki kullanılabilir su kaynakları hızla azalırken, alıcı ortamlar dediğimiz deniz, göl ve akarsular gittikçe kirleniyor. Bu sorunları yaratan insanoğlu hem tüm canlı hayatı hem de kendi geleceği için ekolojik sürdürülebilirliği sağlayacak çözümler üretmelidir.