blog.artemisaritim.com
Aerobik Biyolojik Arıtmada Oksijen | Artemis Arıtım Blog
Biyolojik arıtmanın amacı; atıksularda bulunan çökelmeyen kolloidal katıları pıhtılaştırarak gidermek ve organik maddeleri kararlı hale getirmektir. Evsel atıksularda organik madde kadar azot ve fosfor gibi besi maddelerinin de giderilmesi önemlidir.