blog.amartha.com
Sejarah dan Aturan Tunjangan Hari Raya (THR)
Sudahkah anda mendapat Tunjangan Hari Raya (THR)? Pada bulan Ramadan, para pegawai menunggu pembayaran THR oleh perusahaan. Biasanya, perusahaan akan memberikan THR pada akhir bulan Ramadan. Tetapi…