blog.alfannas.com
Hahahaha… wew
duh… ngreyen kompor baru sama wajan baru…lha kok mbledos-bledos…minyaknya moncrat-moncrat. hahaha… doh, ke dinding lagi. waduh…waduh… kompor baru jadi kotor semu…