blog.2mihan.com
نقد فیلم Justice League - جاستیس لیگ » مجله فناوری تومیهن
فیلم justice league روند شکست‌های دنیای سینمایی دی‌سی را در ابعادی بزرگ‌تر و وحشتناک‌تر ادامه می‌دهد. دستشان درد نکند! «جاستیس لیگ» (justice league) شگفت‌انگیز است. بد بودن یک فیلم تا این حد شگفت‌انگیز است. شگفت‌انگیزتر از آن این است که چگونه یک مجموعه می‌تواند بعد از چهار فیلم بهتر نشده باشد