blocs.mesvilaweb.cat
RECOLZAMENT ACTIU A MARC BELZUNCES
Al Marc li han obert expedient sancionador per no participar com a vocal en una de les meses a les eleccions españoles. Ell prengué la deteminació de practicar l’obj…