blocs.mesvilaweb.cat
EL PREU DE L’HABITATGE. REFLEXIÓ SOBRE UNA DÈCADA (2).
Aquest escrit estigué fet el 20 d’agost de 20…