blocs.mesvilaweb.cat
BACAVIA’S CREST
Els mecanismes d’atribució de responsabilitats poden menar-se a través de l’ús festiu de la xarxa d’internet. La societat actual, potser, pel c…