blocnotesimma.wordpress.com
Overtro. Ribe. Japan. Ukraine. Vekslende kulturer.
(7.sept.2014) Idag koster bøgerne i Helligåndshuset fem kr. Der handles vistnok til kl. 17, hvormed denne bogsalgsrunde er slut. Jeg har ganske vist været tilstede flere gange i løbet af det månedl…