blocnotesimma.wordpress.com
Logistik med bøger
Med brev af 12. august 2013 har Frederiksberg kommune meddelt lejerne her i ejendommen, at kommunalbestyrelsen i princippet har godkendt ejernes forslag til byfornyelses moderniseringen, samt tilli…