blocdelletres.ub.edu
Exposició: ‘De Montserrat a Súmer. L’aportació de Miquel Civil al desenvolupament dels estudis cuneïformes’
Presentació: Ressenyar l’obra de Miquel Civil (Sabadell, 7-v-1926 – Chicago, 13-i-2019) és intentar descriure l’obra d’un gegant, d’un homenot, a la manera planiana. La seva influència en els estud…