blocdelletres.ub.edu
Propostes de TFG i TFM basats en fons del CRAI Biblioteca de Reserva
Si durant aquest curs heu de fer el Treball Final de Grau o el Treball Final de Màster, us interessarà saber que el CRAI Biblioteca de Reserva ha publicat nous catàlegs de propostes de TFG i TFM ba…