blocdelletres.ub.edu
El buscador acadèmic Semantic Scholar
Semantic Scholar és un cercador acadèmic de nova generació creat pel prestigiós Allen Institute for Artificial Intelligence. Aquesta eina busca informació acadèmica de totes les matèries, extrau pa…