blocdelletres.ub.edu
Mostra bibliogràfica sobre la biblioteca de Carles Miralles
Sí. El llegat de Carles Miralles (1944-2015), la seva biblioteca, ja està disponible. I ho celebrem presentant-vos el fons, què ens aporta a tots plegats i qui fou l’home que hi ha rere tots aquest…