blocdelletres.ub.edu
Mostra bibliogràfica itinerant: #noemratllis
Presentem una mostra bibliogràfica que és una actuació més de la campanya #noemratllis, i que té com a objectiu sensibilitzar i conscienciar sobre la importància de respectar el fons bibliogràfic. …