blocdelletres.ub.edu
Material de suport per a la realització del TFG
Durant el passat mes de novembre vam iniciar la difusió del material de suport per a la confecció del Treball Final de Grau entre l’alumnat de diferents ensenyaments de la Facultat de Filolog…