blocdelletres.ub.edu
Estudiar obres clàssiques de la literatura anglesa amb JSTOR
JSTOR, el portal digital per a acadèmics, estudiants i investigadors en general, expandeix la seva innovadora eina de recerca “Understanding Shakespeare” i presenta “Understanding…