blocdelletres.ub.edu
Nova versió de la base de dades del corpus de textos francesos «Frantext»
S’ha estrenat una nova versió de la base de dades textual Frantext, un corpus que comprèn més de 5.000 textos en llengua francesa, desenvolupada per l’ATILF (Analyse et Traitement Infor…