blocdelletres.ub.edu
ÍnDICEs: nou portal d’accés de les bases de dades del CSIC (ISOC, IME, ICYT)
ÍnDICEs-CSIC és la nova plataforma d’accés a la informació científica publicada en revistes acadèmiques espanyoles, en substitució de les bases de dades ICYT, IME i ISOC. Es pot entrar a la p…