blocdelletres.ub.edu
Els programes docents de les assignatures, un valor a l’alça
Els plans docents de les assignatures contenen informació valuosa que va més enllà del seu primer objectiu d’informar els estudiants sobre recomanacions, competències, objectius, estructura, avalua…