blocdelletres.ub.edu
Premi Carme Serrallonga – Paisatges lingüístics 2017
«El paisatge lingüístic és la ‘visibilitat i rellevància dels idiomes en els anuncis públics i comercials en un territori o regió determinada’ (Landry i Bourhis 1997: 23). És, doncs, un…