blocdelletres.ub.edu
Els cursos en línia MOOC (Massive Online Open Courses)
Tot i que qüestionats per alguns, els cursos en línia tipus MOOC (Massive Online Open Courses) estan guanyant protagonisme en un món on aprendre pel nostre compte ja no és una opció sinó una necess…