blocdelletres.ub.edu
El Fons de separates Antoni Vilanova
Us informem que s’ha incorporat al Dipòsit Digital de la UB, l’Inventari de les separates del Fons Antoni Vilanova. Amb aquest inventari és volen fer més fàcilment localitzables i acces…