blocdelletres.ub.edu
El ReCercador us facilita l’accés als recursos electrònics
El ReCercador és una eina que ens permet cercar simultàniament des d’un sol punt d’accés diferents tipus de recursos electrònics, principalment bases de dades i revistes electròniques s…