blocdelletres.ub.edu
Noves col·leccions disponibles: ‘The Library of America’ i ‘American Poets Project’
Abans de l’estiu vàrem començar unes converses amb la delegació cultural de la representació consular dels Estats Units per tal de poder ser receptors de dues col·leccions que volen ser una mica la…