blocdelletres.ub.edu
Mostra bibliogràfica sobre Antoni M. Alcover
Aviat farà un any que la professora de la Facultat de Filologia M. Pilar Perea, gran estudiosa de l’obra d’Antoni M. Alcover, va presentar el portal que recull l’obra digitalitzada d’An…