blocdelletres.ub.edu
Bibliografía de la Literatura española
Tenim una bona notícia sobre la consulta d’aquesta base de dades: s’ha activat al Recercador un nou accés en línia a través del proveïdor Chadwyck-Healey/ProQuest que simplifica el proc…