blocdelletres.ub.edu
Autors iberoamericans: Conocer al autor
Conocer al autor és un web de promoció cultural dins de l’àmbit iberoamericà on podem veure presentacions audiovisuals d’autors comentant la seva obra. Apart d’aquests vídeos de p…