blocdelletres.ub.edu
Catàleg de manuscrits medievals digitalitzats
The Wired campus (10-02-2009) ens informava de la iniciativa del professor de la University of California a Los Angeles (UCLA), Matthew Fisher i del seu col·lega Christopher Baswell, de crear el Ca…