blocdelletres.ub.edu
Poètica barroca, col·loqui i exposició
Coincidint amb la setmana de Barcelona Poesia es presenta el I Col·loqui Internacional del Projecte Mimesi: Conceptes clau de la poètica barroca: un nou sistema epistemològic i estètic (Universitat…