blocdelletres.ub.edu
El recurs de la setmana : ABELL
Què és? Possiblement sigui la bibliografia més important d’estudis anglesos. Cobreix monografies, tesis doctorals, articles, edicions crítiques d’obres literàries, ressenyes de llibres …