blocbibreserva.ub.edu
La base de dades Marques d’impressors present en una conferència sobre llibres il·lustrats a la Marsh’s Library de Dublin
Els dies 24 i 25 del passat mes de maig a la Marsh’s Library de Dublin, dins el marc del projecte Iberian Books, es va celebrar la conferència “Typography, illustration and ornamentation in the Ear…