blattarsomfattar.wordpress.com
Åtgärdsplan för att få bukt med kriminaliteten i Sverige.
⁃ Alla som tidigare dömts för våld/sexbrott ska beläggas med fotboja med ljudupptagning på livstid. Samt utegångsförbud efter kl 22. Om de kopplas till ett brott/brottsplats får de livstid förutsat…