blancoroure.com
Ampliació d'arrendaments i fiança màxima
Pels contractes d'arrendament, s'amplia la durada mínima del lloguer de 3 a 5 anys i s'estableix una fiança màxima de dos mesos