blancoroure.com
Per reclamar l'IMPOST DE LES HIPOTEQUES cal esperar al 5 de novembre
¿Vol recuperar l'impost de la hipoteca? A BlancoRoure t'expliquem la quantitat que va pagar de més a la seva hipoteca. Ni 24 hores es va mantenir la sentència del dijous passat, on es determ