bkshare.com
Tạo ảnh chân dung bằng emoji độc đáo
Tạo ảnh chân dung bằng emoji độc đáo. Có 1 trang web tạo ảnh độc do Eric Andrew Lewis - một nhân viên lập trình web cho trang báo The New York Times tạo ra