bkshare.com
Kích hoạt tài khoản Super Administrator trong Windows
Kích hoạt tài khoản Super Administrator trong Windows. Super Administrator được cung cấp mọi quyền hạn có thể thay đổi mọi thứ trong hệ điều hành windows.