bkh.me
What does a vegan have in its pantry, fridge and freezer? / Vad har en vegan i sitt skafferi, sin kyl och sitt kylskåp?
I’m writing in both English and Swedish today, separating each sentence with a slash. / Jag skriver både på engelska och svenska idag, och skiljer varje mening åt med ett snedstreck. I hope m…